top of page
Vapor_biopolttoaineet.jpeg
Kotimaiset polttoaineet
Leijupetipoltto

Leijupetipoltto on ollut viime vuosien yleisimpiä polttotekniikoita pohjoismaisissa monipolttoainekattiloissa. Leijupetikattiloissa voidaan polttaa tehokkaasti hyvin laajaa valikoimaa erilaisia kiinteitä polttoaineita, ja tämä tuo laitoksen käytettävyyteen liittyvää joustavuutta ja kustannusetuja. Tehokkaan palamisprosessin avulla leijupetipoltossa päästään hyvin alhaiseen päästötasoon.

Arinapoltto

Vapor-biokattilaitokselle sopivia polttoaineita ovat hake, puu- ja turvepelletti, briketti, palaturve ja kuori-sahanpuruseos. Polttoaine vastaanotetaan ja varastoidaan tyypillisesti tankopurkainvastaanottoasemaan, josta se kuljettimin siirretään tarvittaessa seulomon ja murskaimen läpi syöttösuppiloon. Polttoaineseos ohjataan syöttösuppilosta kahdella ruuvikuljettimella mekaaniselle viistoarinalle, johon ohjataan monivaiheisesti palamisilmaa. Hallitun ilmanjaon johdosta polttoainepatja palaa tasaisesti. Polttoainepatja liikkuu tasaisesti mekaanisella arinalla, sillä arinan liikettä voidaan säätää vaaditun tehoalueen mukaisesti. Näiden ratkaisujen ansiosta Vapor-arinakattilassa palaminen on tasaista ja palamattomien aineiden osuus on todella pieni. Arinapoltto on varmaa ja toimivaa tekniikkaa.

bottom of page