top of page
Vapor_biopolttoaineet.jpeg
Inhemska biobränsle
Fluidized bed brännande

Fluidized bed brännande har varit den mest allmänna brännteknik i Norden under de sista åren för multibränsleboilers. I fluididized bed boilers kan användas effektivt mångsidigt sortiment av olika slags fasta bränsletyp. Teknik erbjuder fleksibilitet och lägre kostnader för kraftverks drift. Med detta metods effektiv brännprocess kan nås mycket låga emission.

Rostenbränn

Vapor biobränslekraftverk kan använda många olika typ av bränsle liksom olika trädbränsle (flis,avverkningsrester, sågspån), torv och bark.Bränsle mottags och lagras typisk inom stångavledningsstation varifrån den levererats med elevator genom såll och kross till inmatningstratt. Bränsle styrs från inmatningstratt med två skruvelevator till mekanisk diagonal bränn där styrs också bränngas på mångfas sätt. Tack vare kontrollerad bränngasstyrning brännprosess ska bli jämnt. Bränslemass rör sig jämnt på mekanisk bränn tack vare styrbar bränn enligt önskad effektområde. På grund av dessa tekniska lösningar Vapor produkter ger jämn brännprosess med låg emission. Rostenbrännteknink är säkert och funktionell.

bottom of page