top of page

Vapor Boilers Finland Oy

Energilösningar sedan 1959

Under våren 2013 Vapor Boilers Finland Oy köpte produkträttighet  från gammalt Vapor Finland Oy och förtsätter verksamhet att erbjuda helhets energilösningar för globala kunder. Vi kan motsvara kundens krav redan på början av projekter på planerings nivån till och med till nycklarna i handen färdig kraftverk leveransen och underhålltjänster. På grund av personalens lång erfarenhet på branchen vi kan erbjuda energieffektiva naturvänliga lösningar för värme- och kraftproduktion på säkert sätt. Finsk produkt- total tillverkningsmängd av Vapor boilers är över 8000 st!

Historian på Vapor Boilers är längre än 50 år. De första Vapor boilers har planerats i 1959 och efteråt verksamhet har växt upp till det största tillverkaren inom branchen i Finland. Vi kan erbjuda funktional biolösningar för biovärmekraft i tillägg till vatten- och ångboilers. Vi samarbetar med OMP verkstadgruppen.

Image by Aaron Barnaby
Våra resurser

VÅR VIKTIGASTE RESURS ÄR HÖGKUNNIG PERSONAL!

Mägd av vår personal har arbetat i vår Nivala verkstad redan från 1970 talet. Modern kunnighet inom verkstadindustrin krävs anpassande maskiner för att försäkra hög kvalitet och effektivitet.

Grundläggande kunskap av tilverkningen på högtryckapparat har växt upp av många årtiondens erfarenhet och tillverkningen.

Vi har lyftkapasitet upp till 100 ton och till 12 m höjd på vår verkstad.

VaporBoiler_construction.jpg
Kvalitet blir summa av yrkekunnighet och erfarenhet

Vår verksamhet styrs av högtrykapparatdirektiv 97/23/EY. Allt vi tillverkar fylls denna direktiv och vår verksamhet följdes separad enlig myndigheternas krav för högtryckapparattillverkaren. Vi har också sertifikat SFS EN ISO 3834-2 för svetsning.

Historin

Nivala verkstad har grundats 1975 och expanderats under 1980 talet. Under nästan 40 års verksamhetsperiod verkstaden har tillverkad många olika boilers för olika företaget liksom Witermo, Ahlstrom och Foster Wheeler. Nivala verkstad tillverkade både eldrör-och vattenrörboilers för olika företag.


Exportverksamhet till Ryssland av Vapor boilers började på 1980-talet och var mycket intensivt speciellt i borjan av 1990-talet. Under perioden Vapor Boilers fick grunden på värmeutmätt för krävande brukförhållanden i Ryssland.

videokuva_1.png
bottom of page