top of page
Vapor_hoyrykattilat.jpeg
Ångproduktion

Vapor ångboilerkraftverk kan tillverkas som användningsfärdig ångcentral redan på vår verkstad. Vi kan bygga kraftverk in stålkontainer  för att röra det smidigt. Typisk maksimeffekt för enstaka kontainerkraftverk är  10MW. För flyttbar krafverkets storlek är det enda bekränsande sak transportation tekniska ärenden. Alla rörande kontainer bas kraftverk ska testas på vår verkstad innan slutleverans till kundens lokal. På detta sätt kan vår kund påbörja ångproduktion omgående efter leverans.

Fördelar på fabrikat kraftverk:

•    Låga investeringkostnader

•    Snabb leverans och montering

•    Flyttbarhet vid behov

bottom of page